BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Integritetspolicy för Torekov Larm & Service


Allmänt
Torekov Larm & Service samt Båstad Larm & Service är ansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Denna policy anger vilka uppgifter Torekov Larm & Service samt Båstad Larm & Service samlar in, hur de hanteras och vad de används till.

Uppgifter som omfattas av denna policy
Denna policy omfattar hanteringen av personuppgifter. Med personuppgifter menas sådana uppgifter som kan knytas till en fysisk person, till exempel namn, adress, mejladress och telefonnummer. Det spelar ingen roll om uppgifterna tillhör en privatperson eller en person i en yrkesroll.

När samlas uppgifterna in och vilka uppgifter sparas?
Torekov Larm & Service samt Båstad Larm & Service samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. Det kan till exempel innebära att de krävs för att kunna uppfylla ett avtal med, eller en begäran från, den som får sina uppgifter registrerade. Torekov Larm & Service samt Båstad Larm & Service samlar själva inte in ytterligare information om den registrerade än den som den registrerade själv anger. De uppgifter som är obligatoriska att lämna vid en beställning i webbshopen märks särskilt ut och en beställning går inte att genomföra om de inte fyllts i. Övriga uppgifter sparas endast om den registrerade frivilligt fyllt i dem. 

Torekov Larm & Service samt Båstad Larm & Service samlar normalt sett in de personuppgifter som framgår när du (fysisk eller juridisk person):

  • ingår avtal med Torekov Larm & Service samt Båstad Larm & Service, till exempel som kund eller leverantör (avtal)
  • anmäler dig till prenumerationstjänst för till exempel nyhetsbrev (samtycke)
  • besöker oss på Torekov Larm & Service samt Båstad Larm & Service, söker kontakt med oss i övrigt eller på annat sätt kommer i kontakt med oss (samtycke)


Ändamål med att spara uppgifterna
Torekov Larm & Service samt Båstad Larm & Service är ansvarig för de personuppgifter som du lämnat till oss enligt ovan. Då godkänner du även att Torekov Larm & Service samt Båstad Larm & Service lagrar och använder dessa uppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden samt kunna ge dig bästa möjliga service. Uppgifterna sparas även för att uppfylla bestämmelser i bokföringslagstiftningen. Torekov Larm & Service samt Båstad Larm & Service kan även komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.  

I det fall du kontaktar oss men inte räknas som kund enligt stycket ovan, används dina uppgifter endast för de ändamål som uppgifterna lämnats för. Det kan till exempel röra förfrågningar, intresseanmälningar eller deltagande i enkäter och undersökningar.

Du kan närsomhelst begära avregistrering från nyhetsbrev eller andra utskick från Torekov Larm & Service samt Båstad Larm & Service.

Överföring av personuppgifter till tredje part
Dina personuppgifter kommer endast att lämnas ut till tredje part om det krävs för att uppfylla åtaganden gentemot dig som kund. De IT-system Torekov Larm & Service samt Båstad Larm & Service använder är kompatibla med bestämmelserna i GDPR.

Hur länge sparas uppgifterna?
Dina uppgifter lagras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas. Om samtycke getts till fortsatt marknadsföring kan uppgifterna komma att sparas till dess du begär att uppgifterna ska raderas. Bilder som används på Torekov Larm & Service samt Båstad Larm & Service´s hemsida används efter skriftligt samtycke. Inköpta licenserade bilder återges med tillstånd av Shutterstock.

Dina rättigheter
Den vars personuppgifter samlats in har årligen rätt att få ett utdrag från Torekov Larm & Service samt Båstad Larm & Service som visar vilken information vi lagrat om dig och hur informationen används. En sådan begäran ska vara skriftlig. Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns, få dina uppgifter raderade. Du har även rätt att få dina uppgifter rättade i det fall felaktiga uppgifter har registrerats. Torekov Larm & Service samt Båstad Larm & Service vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst och användning samt för att undvika incidenter.

Den vars personuppgifter finns registrerade hos Torekov Larm & Service samt Båstad Larm & Service har rätt att begära överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller uppgifter som den registrerade lämnat medvetet och aktivt samt information som tillkommit av den registrerades verksamhet. Begäran ska vara skriftlig.

Länkar och sociala medier
Alla besökare bör vara medvetna om att våra webbplatser kan innehålla länkar till och från andra webbplatser som inte omfattas av denna eller annan personuppgiftspolicy. Detsamma gäller om du delar information från vår hemsida på andra plattformar som sociala medier. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicyer innan du lämnar ut dina personuppgifter dit.

Cookies

Allmänt
Webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas. En cookie är en liten datafil som webbplatser lagrar på din dator så att de kan känna igen din dator nästa gång du besöker webbplatsen. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. En cookie-fil är passiv och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program.

Cookies används som verktyg bl.a. för att:

  • lagra inställningar för hur en webbplats ska visas (upplösning, språk etc)
  • koppla på kryptering av överföring på internet av känslig information
  • möjliggöra observation av hur användare tillgodogör sig webbplatsen och därmed samla underlag för hur webbplatsen generellt kan utvecklas
  • koppla användarens exponering för reklam på webbplatser till dennes transaktioner i e-handeln som underlag för beräkning av ersättningar till webbplatsen och annonsnätverken
  • samla information om användares beteenden för att anpassa och begränsa innehållet och reklamen på besökta webbplatser, till dessa beteenden.

Cookies och annan teknik som lagras eller hämtar uppgifter från användarens dator får bara användas med användarens samtycke. Samtycke kan lämnas på olika sätt t ex genom webbläsaren och att surfa på webbplatsen. Vill du inte acceptera cookies kan du i din webbläsares inställningar ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Läs mer om hur detta görs i webbläsarens hjälpsektion och för mer information se http://www.minacookies.se/allt-om-cookies/. Väljer du att inte ta emot cookies alls kan det påverka hur webbplatsen fungerar i din webbläsare.

Google har utvecklat en plugin för de vanligaste webbläsarna som gör att det går påverka att Google Analytics inte loggar och sparar information om besökaren på en webbplats. Om du inte vill att Google Analytics ska få spara information om ditt besök, kan du hämta och installera denna plugin under denna länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Torekov Larm & Service samt Båstad Larm & Service´s hemsida
På denna webbplats används cookies för att mäta trafik och med hjälp av webbtjänsten ”Google Analytics” som använder cookies samlas besöksstatistik på webbplatsen in. Denna information används sedan i syfte att förbättra webbplatsens innehåll och användarupplevelse. Webbplatsen använder också temporära cookies som lagras så länge som webbläsarens session är aktiv. Dessa krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Notera att denna webbplats endast använder cookies för att förenkla för användaren och för att möjliggöra full funktionalitet.

Torekov Larm & Service samt Båstad Larm & Service´s Nyhetsbrev
När du registrerar dig för Torekov Larm & Service samt Båstad Larm & Service nyhetsbrev så ger du ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter såsom förnamn, efternamn och e-postadress. Dina lämnade personuppgifter raderar vi från Torekov Larm & Service samt Båstad Larm & Service´s hemsida och lagrar istället dessa i vår nyhetsbrevstjänst hos leverantör och som säkerställt säker teknik och lagring som följer GDPR.

Uppdatering av policy
Denna policy kan komma att ändras eller kompletteras vid behov och det är därför bra att återkommande gå igenom policyn. Längst ner på sidan anges vilka datum policyn har uppdaterats.

Kontaktuppgifter
Vid synpunkter, klagomål eller frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.

 

GDPR senast uppdaterad 2020-03-09.